CONTRACT-CADRU
de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr..... din.........
BON DE COMANDA
Nr.....din.........

TURISTUL/REPREZENTANTUL TURISTULUI,
NUME, PRENUME
ADRESA
Cod numeric personal
Carte de identitate
DATE CONTACT (telefon, e-mail)
SOLICITAM URMATOARELE SERVICII
DENUMIRE PACHET
DATA PLECARE
LOC PLECARE
DETALII TURISTI
SERVICII INCLUSE
CONDITII SPECIALE
MODIFICARE / ANULARE
OBSERVATII PACHET
TOTAL PRET
ASIGURARE STORNO

Organizator program:
Plata
Suma
Data platii
Avans
Restul de plata

IN CAZUL IN CARE TURISTUL NU PRIMESTE CONFIRMAREA REZERVARII IN CEL MULT 60 DE ZILE DE LA DATA SEMNARII BONULUI DE COMANDA, SE CONSIDERA CA VOIAJUL NU A FOST REZERVAT SI ARE DREPTUL LA RAMBURSAREA SUMELOR PLATITE (INCLUSIV COMISIONUL AGENTIEI).
TURIST REPREZENTANT ..............................................................................................................
DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE CA REPREZENTANT CU PUTERI DEPLINE IN CONDITIILE PREZENTULUI CONTRACT TOTI TURISTII INSCRISI IN BONUL DE COMANDA SI SEMNEZ PREZENTUL ATAT IN NUMELE MEU CAT SI IN NUMELE ACESTORA.
AM PRIMIT UN EXEMPLAR DIN CONTRACT.
AGENTIA, SC Z TOUR SRL
TURISTUL (nume, prenume, semnatura)

CONTRACT-CADRU
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr....... din..........
SEMNATURA AGENTULUI DE TURISM

SEMNATURA TURISTULUI

OBSERVATII:
1. Pentru serviciile de cazare achizitionate, agentia nu este raspunzatoare de amplasarea camerelor in hotel, cu exceptia cazurilor cand acest lucru este specificat clar in rezervare si exista tarif special pentru anumite tipuri de camere. In rest, hotelul isi pastreaza dreptul de a distribui turistii in camere, la check-in.
2. Pentru excursiile optionale la care turistii se inscriu la fata locului si nu prin intermediul agentie Z Tour, orice nelamuriri / reclamatii trebuie adresate direct catre biroul la care s-a efectuat inscrierea.
3. Agentia NU este raspunzatoare de eventuale probleme cu privire la documentele de calatorie ale turistilor (pasapoarte, vize etc)
4. In ceea ce priveste tarifele pentru transport aerian, taxele de aeroport se pot modifica de catre compania aeriana, aceste eventuale modificari fiind suportate de catre client.
5. In cazul in care exista modificari de orar de zbor (intarzieri la avion in ziua calatoriei, iar turistii sunt anuntati in aeroport), acestia au obligatia de a comunica agentiei modificarea de orar de zbor – pentru a putea fi transmise mai departe aceste informatii – pentru indeplinirea corecta a serviciilor anexe (ex : transfer aeroport – hotel – aeroport ; late check-in la cazare etc)
6. In cazul unor nereguli in prestarea serviciilor la destinatii, turistii au obligatia de a instiinta agentia inca de pe perioada sejurului.
7. In situatia in care serviciile nu sunt achizitionate sub forma de « inclusive Tour » (adica serviciile sunt contractate separat, avand fiecare tariful aferent) acestea se supun unor reguli de rezervare / modificare / anulare diferentiate. In acest caz tariful fiecarui serviciu este prezentat explicit si in mod separat in contract si factura. Modificarea sau anularea unui serviciu nu implica automat aceleasi conditii si la restul serviciilor achizitionate.
8. Turistii sunt obligati sa informeze agentia despre numele exacte detinute in momentul calatoriei. Nu ne asumam raspunderea pt rezervari efectuate pe numele curent, in situatia in care turistul isi modifica numele ulterior rezervarii, si pana la data calatoriei. (atentie: companiile aeriene de linie NU permit modificarea numelor dintr-o rezervare!!! De asemenea la cazare este posibil ca in urma modificarilor de nume sa se piarda eventuale reduceri gen early booking, etc. Pentru orice modificare d enume este posibil sa apara taxe suplimentare la pachet – taxe pentru care raspunzator este turistul, in situatia in care nu a informat agentia in momentul incheierii contractului).
9. In cazul calatoriilor cu avionul (cu exceptia curselor charter) – turisti au obligatia de a verifica cu 24 ore inainte de calatorie orarul de zbor (companiile aeriene au dreptul de a modifica orarul de zbor, nefiind obligate in despagubirea turstilor care nu au verificat informatiile respective).
10. In cazut calatoriilor care implica transfer aeroport – hotel – aeroport turistii au obligatia de a se informa despre modalitatea de efectuare a transferului (la sosire sa respecte instructiunile intocmai primite de la agentie referitoare la punctul de intalnire / preluare etc; iar la retur, turistii au obligatia de a verifica cu o zi inainte de data intoarcerii ora si locul de preluare pentru transferul de la hotel la aeroport –informatiile fie le primes turistii in camera, in scris fie le gasesc la receptia hotelului, fie le confirma telefonic, la numarul de telefon inscris pe voucherul de transfer. Atentie! Agentie nu isi asuma raspunderea pentru neefectuarea acestui serviciu daca turistii nu au verificat informatia cu 24 ore inainte de retur.
ANEXA 1
NOTIFICARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Conform cerintelor Legii nr 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice SC Z TOUR SRL, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra ori o alta persoana.
Scopul colectarii datelor este emiterea biletelor de avion si furnizarea de servicii turistice.
Sunteti obligat sa furnizati datele, acestea fiind necesare pentru finalizarea rezervarilor de bilete avion si servicii turistice.
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai Companiilor Aeriene respectiv unitatilor de cazare.
Conform Legii 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata , aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, d-nei Tulai Bianca Ioana, mail office@ztour-travel.ro, tel/fax 0264-597577. De asemenea va este recunoscut dreptul de a va adresa ANSPDCP sau justitiei. Daca unele din datele dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil
SC Z TOUR SRL este inregistrata ca operator de date personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), avand numar in Registrul General 0012527/18.05.2016.

AGENTIA, SC Z TOUR SRL
TURISTUL (nume, prenume, semnatura)
CONTRACT-CADRU
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr………din………..
ANEXA 2
AGENTIA, SC Z TOUR SRL
TURISTUL (nume, prenume, semnatura)
CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr............din...........
Partile contractante
Societatea Comerciala Z TOUR SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Anatole France nr.62, cod 400463, numar de inregistrare la registrul comertului J12 /283/2002, cod de inregistrare fiscala RO14457429, cont bancar LEI RO59BTRL01301202565700XX/EURO RO08BTRL01304202565700XX deschis la Banca Transilvania, titulara a Licentei de turism nr. 2298, pentru Agentia de Turism Z TOUR cu sediul Cluj-Napoca, str. Anatole France nr.62, cod 400463, tel 0264-592121, 0364-103265, tel/fax 0264-597577, e-mail office@ztour-travel.ro, Tel de urgenta +40-725-541115 reprezentata prin ec. Ioana Tulai, in calitate de Director Agentie denumita in continuare Agentia,
si turistul/reprezentantul turistului,
NUME, PRENUME/DENUMIRE
ADRESA
CNP/CUI
Serie/nr CI
DATE CONTACT
I. Obiectul contractului
1.1.Obiectul contractului îl constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice inscris în bon de comandã, voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie, alt inscris anexat prezentului contract si eliberarea documentelor de plata si calatorie.
II. Încheierea contractului
2.1.Contractul se încheie, dupã caz, în oricare din urmãtoarele situatii:
11. în momentul semnãrii lui de cãtre turist sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achizitionate la distantã prin mijloace electronice;
12. în momentul în care turistul primeste confirmarea scrisã a rezervãrii de la Agentie, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comandã. Este responsabilitatea agentiei de turism de a informa turistul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacã rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervãri de servicii, Agentia poate solicita un avans stabilit procentual din pretul pachetului, conform bonului de comandã, sau plata integralã a contravalorii pachetului, în functie de data la care turistul solicitã serviciile.
1. În cazul în care continutul bonului de comandã nu diferã de continutul confirmãrii cãlãtoriei turistice si confirmarea s-a efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnãrii bonului de comandã, turistul care decide sã renunte la cãlãtoria turisticã datoreazã Agentiei penalitãti conform cap. VI.
2. În cazul în care continutul bonului de comandã diferã de continutul confirmãrii cãlãtoriei turistice primite în scris de la Agentie sau dacã aceastã confirmare nu s-a fãcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnãrii bonului de comandã, turistul poate considera cã voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea imediatã a tuturor sumelor deja plãtite;
13. în momentul eliberãrii documentelor de cãlãtorie (voucher, bilet de odihnã si/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agentiei de turism sau existã deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.
2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispozitia turistului sub formã de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul Agentiei sau alte mijloace de comunicare electronicã (e- mail, fax etc.), obligatia de informare a turistului este consideratã îndeplinitã prin înscrierea acestei informatii în oricare dintre documentele de cãlãtorie sau documentele fiscale furnizate de Agentie, nefiind necesarã încheierea în formã scrisã a contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv dacã prezentul contract prezentat turistului în modalitãtile prevãzute mai sus contine clauzele prevãzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicatã.
2.3. Contractul înceteazã de drept odatã cu finalizarea prestãrii efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de cãlãtorie.
Pretul contractului si modalitãti de platã
3.1. Pretul contractului este specificat în bonul de comandã (dacã existã), alte documente de cãlãtorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispozitie turistului, site-ul Agentiei, alte mijloace de comunicare electronicã si/sau pe facturã.
3.2. Modalitãti de platã:
3.2.1. La încheierea contractului se percepe un avans de:
Plata
Suma
Data platii
Avans
din pretul stabilit sau, dupã caz, plata integralã a contravalorii pachetului de servicii turistice.
3.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finalã se va face astfel:

AGENTIA, SC Z TOUR SRL
TURISTUL (nume, prenume, semnatura)
CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr………..din…………
a) pentru serviciile turistice care necesitã confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de platã comunicate de Agentie în scris prin bonul de comandã sau alte mijloace de comunicare;
b) pentru serviciile turistice care nu necesitã confirmare din partea prestatorilor, dupã cum urmeazã:
Plata
Suma
Data platii
Restul de plata
3.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua într-o singurã monedã, în valuta specificatã în contract sau în RON la cursul de referintã al BNR din ziua emiterii facturii.
În situatia în care turistul sau reprezentantul turistului nu achitã contravaloarea pachetului conform termenelor din contract, agentia are dreptul sã anuleze rezervarea pachetului de servicii, fãrã a avea obligatia returnãrii contravalorii sumelor achitate pânã în acel moment. În caz de neplatã a pretului la termenele stabilite, dacã nu alege sã anuleze rezervarea pachetului de servicii, Agentia are dreptul la penalitãti de întârziere în cuantum de 0,5% din valoarea scadentã si neachitatã la termen, aplicate pentru fiecare zi de întârziere pânã la data plãtii integrale a debitului si penalitãtilor deja cumulate, valoarea penalitãtilor putând depãsi valoare debitului.
IV. Drepturile si obligatiile Agentiei
4.1. Agentia se obligã sã furnizeze turistului un bon de comandã, numai în situatia solicitãrii unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a agentiei de turism si care necesitã confirmarea rezervãrii din partea altor prestatori. În cazul solicitãrii unor pachete de servicii turistice care se regãsesc în oferta proprie a agentiei de turism sau în cazul în care existã deja confirmare asupra rezervãrii din partea altor prestatori, Agentia poate furniza turistului un bon de comandã, dacã considerã necesar.
4.2. În cazul modificãrii uneia dintre prevederile esentiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de cãlãtorie, modificarea categoriei unitãtii de cazare, Agentia are obligatia de a informa turistul cu cel putin 15 zile înainte de data începerii cãlãtoriei. În cazurile prevãzute la pct. 4.7 lit. b) si c), informarea se va face în timp util pentru a permite turistului sã decidã începerea cãlãtoriei.
4.3. În cazul achizitionãrii unui pachet de servicii turistice având în componentã si asigurarea transportului pe cale aerianã, transportatorul aerian, fãrã a cere acordul agentiei de turism care deruleazã programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este rãspunzãtoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altã orã decât cea înscrisã în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aerianã este obligatã sã asiste turistii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare si de asistentã a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare si anulãrii sau întârzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemã privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intrã în competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager si transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.
4.4. În situatia achizitionãrii unui produs de tip croazierã, linia de croazierã poate modifica, din motive ce tin de siguranta navigãrii, numãrul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioarã, una superioarã, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabinã de aceeasi categorie ca cea rezervatã initial, caz în care turistul nu va fi despãgubit în niciun mod având în vedere cã este vorba de acelasi tip de cabinã ca si cel rezervat.
4.5. Agentia poate modifica pretul contractului în sensul majorãrii sau micsorãrii, dupã caz, arãtând totodatã modul de calcul al majorãrilor sau micsorãrilor de pret ale contractului si numai dacã modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, a redeventelor si a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi si aeroporturi, a taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preturile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecãrii.
4.6. În cazul în care, dupã începerea cãlãtoriei turistice, o parte importantã din serviciile turistice prevãzute în contract nu este realizatã sau Agentia constatã cã nu le va putea realiza, aceasta este obligatã:
a) sã ofere turistului alternative corespunzãtoare în vederea continuãrii cãlãtoriei turistice fãrã majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sã fie de aceeasi calitate si cantitate;
b) sã restituie turistului sumele ce reprezintã diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate în timpul cãlãtoriei turistice;
c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzãtoare sau acesta nu le acceptã din motive întemeiate, sã asigure fãrã costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta si, dupã
caz, despãgubirea pentru serviciile neprestate.
4.7. Agentia este rãspunzãtoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmãtoarelor
cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasã a obligatiilor asumate prin contract se datoreazã turistului;
b) când neîndeplinirea obligatiilor se datoreazã unor cauze de fortã majorã sau unor împrejurãri pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fãrã a se limita la: modificarea companiei aeriene, de
AGENTIA, SC Z TOUR SRL
TURISTUL (nume, prenume, semnatura)
CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr...........din............
orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrãri sau reparatii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renuntãri de ultimã orã sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Agentia nu este rãspunzãtoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor împrejurãri care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;
c) când neîndeplinirea obligatiilor se datoreazã unui tert care nu are legãturã cu furnizarea serviciilor prevãzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.
4.8. Agentia are obligatia sã furnizeze în scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu 15 zile înaintea plecãrii sau, în cazuri exceptionale, cu 3 zile, înainte de data plecãrii, urmãtoarele informatii:
a) orarele, locurile escalelor si legãturile, precum si, dupã caz, locul ce urmeazã sã fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax, adresele de e-mail ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un numãr de apel de urgentã care sã îi permitã contactarea organizatorului si/sau a detailistului;
c) pentru cãlãtoriile minorilor neînsotiti de pãrinti, informatii care sã permitã pãrintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazãrii copilului;
d) obligatiile turistului prevãzute la pct. 5.10, 5.11 si 5.13.
4.9. Agentia parte în contract este obligatã sã acorde prompt asistentã turistului aflat în dificultate, în cazul situatiilor de fortã majorã sau al unui eveniment pe care nici agentia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.
V. Drepturile si obligatiile turistului
5.1. În cazul în care turistul nu poate sã participe la cãlãtoria turisticã independent de motivele care stau la baza imposibilitãtii de participare, acesta poate sã cesioneze contractul unei terte persoane care îndeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta în scris Agentia cu cel putin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz, între turistul care nu poate participa la cãlãtoria turisticã contractatã (cedentul), terta persoanã (cesionarul) si agentia de turism (debitor cedat) urmeazã a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate si cesionate. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine, dupã caz, fie cedentului, fie cesionarului, si niciodatã agentiei de turism (debitorului cedat). Turistul care cedeazã pachetul sãu de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata pretului cãlãtoriei si a eventualelor costuri suplimentare apãrute cu ocazia acestei cedãri.
5.2. În cazul sejururilor de odihnã si/sau de tratament cu locul de desfãsurare în România, turistul are obligatia sã respecte urmãtorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulã, la ora 18,00 a zilei de intrare si se terminã, de regulã, la ora 12,00 a zilei de iesire înscrise pe documentele de cãlãtorie (voucher, bilet de odihnã si/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pânã cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivã a turistului.
5.3. În cazul în care preturile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorãrii, turistul poate rezilia/denunta unilateral contractul fãrã nicio obligatie fatã de Agentie, acesta având dreptul la rambursarea imediatã de cãtre Agentie a sumelor plãtite, inclusiv comisionul.
5.4. Turistul este obligat sã comunice Agentiei în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înstiintãrii prevãzute la cap. IV pct. 4.2 modificarea prevederilor esentiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea cãlãtoriei, iar în cazul în care se aplicã clauzele prevãzute în cap. IV pct. 4.7 lit. b) si c), hotãrârea sa de a opta pentru:
a) rezilierea/denuntarea unilateralã a contractului fãrã plata penalitãtilor; sau b) acceptarea noilor conditii ale contractului.
5.5. În cazul în care turistul decide sã participe la cãlãtoria asupra cãreia s-au operat modificãri în conditiile cap. IV pct. 4.2 se considerã cã toate modificãrile au fost acceptate si turistul nu poate solicita despãgubiri ulterioare datorate modificãrilor de acest tip.
5.6. În cazul în care turistul reziliazã/denuntã unilateral contractul în temeiulpct. 5.4 sau Agentia anuleazã cãlãtoria
turisticã înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) sã accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentã sau superioarã, propus de Agentie;
b) sã accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioarã propus de Agentie, cu rambursarea imediatã a diferentei de pret, în sensul rambursãrii diferentei de pret dintre cele douã pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;
c) sã i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.
5.7. În toate cazurile mentionate la pct. 5.6, turistul are dreptul sã solicite Agentiei si o despãgubire, al cãrei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al pãrtilor sau în baza unei hotãrâri a instantei de judecatã, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor în care:
a) anularea s-a fãcut datoritã nerealizãrii numãrului minim de persoane mentionat în contract, iar Agentia a informat în
AGENTIA, SC Z TOUR SRL
TURISTUL (nume, prenume, semnatura)
CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr...........din.............
scris turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergãtoare datei plecãrii;
b) anularea s-a datorat unui caz de fortã majorã (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invocã si ale cãror consecinte nu au putut fi evitate în ciuda oricãror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervãrile, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unitãtii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevãzute la cap. IV pct. 4.7 lit. b);
c) anularea s-a fãcut din vina turistului.
5.8. Turistul are dreptul sã rezilieze/denunte unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denuntarea unilateralã îi este imputabilã este obligat sa despãgubeascã Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu exceptia cazurilor de fortã majorã definite conform legii. Despãgubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii turistice contractat.
5.9. În cazul în care turistul alege sã se mute la un alt hotel decât cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiarã a renuntãrii îi apartine. Agentia va rezolva cerintele turistului în limita posibilitãtilor, eventualele diferente de pret urmând a fi suportate de cãtre turist.
Dacã turistul solicitã nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricãrora dintre servicii, aceasta echivaleazã cu rezilierea/denuntarea unilateralã a contractului, cu aplicarea penalitãtilor prevãzute la cap. VI la momentul respectiv si încheierea unui nou contract.
5.10. Turistul este obligat sã achite la receptia unitãtii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fãrã a putea pretinde despãgubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.
5.11. Turistul este obligat sã prezinte la receptia unitãtii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de cãlãtorie eliberat de Agentie (voucher, bilet de odihnã si/sau de tratament etc.), în vederea acordãrii serviciilor turistice. În cazul în care turistul beneficiazã de bilete de odihnã si tratament, este obligat sã prezinte la receptia unitãtii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada plãtii contributiilor pentru asigurãri sociale, la zi.
5.12. Turistul ia la cunostintã cã serviciile pe care le achizitioneazã fãrã ca acestea sã facã parte din contractul cu agentia de turism sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tãrii de destinatie, iar agentia de turism nu are nicio responsabilitate asupra prestatiilor în cauzã.
5.13. Dacã pentru efectuarea cãlãtoriei este necesarã îndeplinirea de cãtre turist a unor formalitãti suplimentare (de exemplu, cãlãtoria împreunã cu minori, situatia în care numele turistului este schimbat ca urmare a cãsãtoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligatia de a îndeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optimã, Agentia recomandã si consultarea site-ului Politiei de Frontierã. În cazul în care turistul nu îsi respectã obligatia de a se informa cu privire la formalitãtile suplimentare necesare în vederea efectuãrii cãlãtoriei care nu sunt în sarcina Agentiei (de exemplu, în cazul cãlãtoriei cu minori, împuternicire din partea pãrintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoteste sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativã), Agentia este exoneratã de orice rãspundere în cazul imposibilitãtii efectuãrii cãlãtoriei.
5.14. Agentia de turism recomandã turistilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.).
5.15. În cazul în care o singurã persoanã angajeazã servicii pentru un numãr mai mare de turisti, conditiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
5.16. Turistul este obligat sã foloseascã mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovatã de eventualele pagube produse sau vãtãmãri suferite de turist ca urmare a nerespectãrii acestui alineat.
5.17. Turistul are obligatia sã respecte locul, data si ora plecãrii atât la dus, cât si la întors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectãrii de cãtre turist a prevederilor privind locurile de întâlnire si orarele vor fi suportate de cãtre acesta.
5.18. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeazã pachetul de servicii turistice refuzã sã se mai întoarcã în România si autoritãtile din tara respectivã fac cheltuieli de orice naturã cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
VI. Renuntãri, penalizãri, despãgubiri
6.1. În cazul în care turistul renuntã din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreazã Agentiei penalizãri dupã cum urmeazã:
6.1.1. În cazul serviciilor turistice externe, penalizãrile sunt de:
a) 30% din pretul pachetului de servicii, dacã renuntarea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice înainte de data plecãrii;
b) 50% din pretul pachetului de servicii, dacã renuntarea se face în intervalul 14 - 30 de zile calendaristice înainte de data plecãrii;
c) 100% din pretul pachetului de servicii, dacã renuntarea se face într-un interval mai mic de 14 zile calendaristice înainte de plecare sau prin neprezentarea la program;
Penalizãrile astfel stabilite au caracter general. În cazul în care în bonul de comandã se prevãd penalizãri diferite ori
AGENTIA, SC Z TOUR SRL
TURISTUL (nume, prenume, semnatura)
CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr...........din.............
penalizãri în plus fatã de cele stabilite mai sus, se aplicã penalizãrile, respectiv si penalizãrile prevãzute în bonul de comandã.
6.2. În cazul în care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agentia si a achitat un avans nu se prezintã în termenul specificat în bonul de comandã sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de platã, contractul se considerã reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervãrile efectuate în beneficiul turistului cu retinerea penalizãrilor prevãzute la pct. 6.1.
6.3. Pentru biletele de odihnã si/sau de tratament cumpãrate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai în baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.
6.4. În cazul în care o ambasadã refuzã sã acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele datorate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.
6.5. Penalizãrile echivalente cu cele indicate la pct. 6.1 lit. c) se aplicã si în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, dacã nu poate pleca în cãlãtorie pentru cã documentele personale necesare în vederea efectuãrii cãlãtoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a pãrãsi teritoriului tãrii, din alte motive ce tin de persoana acestuia.
6.6. Turistul trebuie sã depunã în scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice la Agentia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renuntare nu este luatã în considerare.
6.7. Agentia va acorda despãgubiri în functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.
6.8. Agentia nu rãspunde în situatii de grevã, conflicte politice si de rãzboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de rãspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile niciunei pãrti se considerã situatii de fortã majorã si exonereazã de rãspundere Agentia.
6.9. Toate sumele mentionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 si 6.5 se vor retine de cãtre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fãrã a fi necesarã interventia instantelor de judecatã.
VII. Reclamatii
7.1. În cazul în care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a întocmi o sesizare în scris la fata locului, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agentiei, cât si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai turoperatorului).
Datele de contact ale Agentiei: Telefon: 0264-597577
Fax: 0264-597577
E-mail: office@ztour-travel.ro
7.2. Atât Agentia, cât si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizãrii. În cazul în care sesizarea nu este solutionatã sau este solutionatã partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea cãlãtoriei, Agentia urmând ca, în termen de 30 de zile calendaristice, sã comunice turistului despãgubirile care i se cuvin, dupã caz.
VIII. Asigurãri
8.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilitãtii sau falimentului Agentiei la SC OMNIASIG VIG SA, cu sediul in Bucuresti, str Grigore Mora nr 23, sect 1; telefon 0040214057420; fax0040262221320; e-mail office@omniasig.ro; www.omniasig.ro, email secretary@omniasig.ro; polita cu numarul I27488, valabila pana in 03.12.2016.
8.2. Conditiile în care turistul va fi despãgubit de cãtre societatea de asigurare sunt:
8.2.1. În cazul în care Agentia nu efectueazã repatrierea turistului, acesta are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În aceastã situatie societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa dupã întoarcerea turistului în România, în conditiile politei de asigurare încheiate între Agentie si societatea de asigurare.
8.2.2. În cazul în care turistul solicitã Agentiei contravaloarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sã trimitã documentele justificative cãtre Agentie prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sã pãstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agentiei rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulãrii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.
8.2.3. Turistul are obligatia de a notifica societãtii de asigurare, prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, în legãturã cu solicitarea adresatã Agentiei privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmãrii de primire prevãzute la pct. 8.2.2.
8.2.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmãrii de primire a documentelor justificative de cãtre Agentie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.
8.2.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligatia de a
AGENTIA, SC Z TOUR SRL
TURISTUL (nume, prenume, semnatura)
CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr..........din........
transmite societãtii de asigurare, prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, cererea de despãgubire însotitã de documentele justificative.
8.2.6. Documentele justificative constau în principal în:
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
b) confirmãrile de primire precizate la pct. 8.2.2, 8.2.3 si 8.2.5
c) fotocopiile de pe documentele de platã a avansului (chitante, ordine de platã etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul sã solicite turistului si alte documente justificative.
8.2.7. Despãgubirea nu poate depãsi suma achitatã de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice si nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
8.2.8. Despãgubirea va fi plãtitã în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de cãtre societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.
8.2.9. În cazul în care, dupã plata despãgubirii, Agentia plãteste debitul cãtre turist, acesta are obligatia de a restitui asiguratorului despãgubirea primitã, în termen de 5 (cinci) zile lucrãtoare de la data primirii de la Agentie a sumelor reprezentând debitul.
8.2.10. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care sã acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistentã care sã acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boalã sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurãri storno sau altor tipuri de asigurãri de cãlãtorie. Agentia recomandã încheierea unei asigurãri storno pentru acoperirea eventualelor penalitãti de anulare. Turistul se poate informa în agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiatã în agentia de turism de unde acesta a achizitionat pachetul de servicii turistice, dacã Agentia oferã acest tip de serviciu.
8.3. Agentia nu se face vinovatã de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate în politele de asigurare contractate prin intermediul Agentiei, deoarece aceasta este doar intermediar între turist si asigurator.
IX. Documentele contractului se constituie ca anexã la acesta si sunt urmãtoarele:
a) voucherul, biletul de odihnã/tratament, biletul de excursie, bonul de comandã, dupã caz;
b) programul turistic, în cazul actiunilor turistice;
c) cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agentiei puse la dispozitia turistului, în format tipãrit sau pe suport electronic.
X. Dispozitii finale
10.1. Prezentul contract a fost încheiat în douã exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
10.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999, republicatã.
10.3. Toate unitãtile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de cãtre organismele abilitate ale tãrilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale, acolo unde acestea existã, care diferã de la o tarã la alta si de la un tip de destinatie la altul.
10.4. Turistul declarã cã Agentia de turism l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 107/1999, republicatã. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achizitionate la distantã prin mijloace electronice, turistul îsi exprimã acordul si luarea la cunostintã cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta agentiei de turism.
10.5. Litigiile apãrute între pãrti se rezolvã pe cale amiabilã, în caz contrar pãrtile înteleg sã se adreseze instantelor de judecatã competente.
10.6.Prezentul Contract prezintã conditiile generale de comercializare a pachetelor turistice, care se completeazã cu informatiile cuprinse în bonul de comandã. Orice dispozitie specialã, derogatorie, cuprinsã în bonul de comandã are prioritate la aplicare.
10.7. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
NOTIFICARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Conform cerintelor Legii nr 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice SC Z TOUR SRL, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra ori o alta persoana.
Scopul colectarii datelor este emiterea biletelor de avion si furnizarea de servicii turistice.
Sunteti obligat sa furnizati datele, acestea fiind necesare pentru finalizarea rezervarilor de bilete avion si servicii turistice.
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai Companiilor Aeriene respectiv unitatilor de
AGENTIA, SC Z TOUR SRL
TURISTUL (nume, prenume, semnatura)
CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr.........din.........
cazare.
Conform Legii 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata , aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, d-nei Tulai Bianca Ioana, mail office@ztour-travel.ro, tel/fax 0264-597577. De asemenea va este recunoscut dreptul de a va adresa ANSPDCP sau justitiei. Daca unele din datele dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.
SC Z TOUR SRL este inregistrata ca operator de date personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), avand numar in Registrul General 0012527/18.05.2016.
AGENTIA, SC Z TOUR SRL
TURISTUL (nume, prenume, semnatura)

agentia de turism Z Tour